จังหวัดทหารบกบุรีีรัมย์ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 0-4463-7308-9…


จังหวัดทหารบกบุรีีรัมย์ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 0-4463-7308-9
http://www.buriram-army.com/index2.html

โฆษณา