ทำเนียบรุ่น จปร 40 และ ทต 29 http www…


ทำเนียบรุ่น จปร.40 และ ทต.29
http://www.crma40.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63

รวมลิงค์น่าสนใจของไทย
http://www.mict4u.net/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=64%3A2009-09-14-03-49-27&Itemid=48

16-18 กพ. 54 การสร้างสื่อการเรียนรู้ (E-Book, E-Learning)
ณ ศูนย์ฯICT หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
http://www.mict4u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459:-q-e-book-e-learningq-ict-&catid=71:2011-02-21-04-33-38

โฆษณา