พันโทรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีีรัมย์

โฆษณา

พันโทรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีีรัมย์