การบริการทางการแพทย์


การบริการทางการแพทย์

หน่วยได้จัดห้องพยาบาล และขอรับการสนับสนุน  นายสิบพยาบาล มาดูแลประจำห้องพยาบาล พร้อมยาเวชภัณฑ์ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลกรณีต้องนำส่งโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่ารักษา ซึ่งดำเนินการทั้งศูนย์ฝึกในที่ตั้ง และศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง

โฆษณา